Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

1 stycznia 2013

Konieczność wystawiania faktur na groszową sprzedaż

168

Prowadzę sklep spożywczy i jestem podatnikiem VAT. Mam klientkę, która robiąc drobne zakupy, często nie przekraczające 5 zł, żąda wystawienia faktury VAT. Twierdzi, że prowadzi działalność gospodarczą ale nie podaje numeru NIP. Stanowi to dla mnie dodatkowe obciążenie pracą. Czy mam prawo odmówić wystawienia faktur VAT na groszową sprzedaż?

ODPOWIEDŹ

Jako podatnik VAT jest Pan zobowiązany do wystawiania faktur VAT każdemu podmiotowi gospodarczemu oraz na żądanie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, bez względu na wartość faktury.

UZASADNIENIE

Obowiązki podatników VAT w zakresie wystawiania faktur zostały uregulowane w art.106 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów usług (rozporządzenie fakturowe).

Z art.106 ust.1 ustawy o VAT wynika obowiązek udokumentowania sprzedaży fakturą VAT w przypadku dokonywania transakcji z innym podmiotem gospodarczym, natomiast artykuł 106 ust.4 ustawy nakłada taki obowiązek w przypadku zażądania faktury przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia, faktura powinna zawierać między innymi numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej. Jeżeli klientka prowadzi działalność gosp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę