Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem podatnikiem podatku VAT. W roku 2010 zakupiłem na potrzeby prowadzonej działalności samochód od którego odliczyłem 100% podatku VAT. Obecnie samochód tez użyczam bezpłatnie do działalności brata. Zgodnie z umową użyczenia wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodu ponosiła firma brata która wzięła samochód w użyczenie. Jedyny koszt jaki ponoszę - to ubezpieczenie. Czy w opisanej sytuacji należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT? Jeżeli tak, to jaki powinien zostać wystawiony dokument dokumentujący naliczenie podatku, jak powinna zostać ustalona podstawa opodatkowania, w jakich okresach (miesięcznie, rocznie) powinien być naliczany VAT?

Odpowiedź

Tak, w opisanej sytuacji należy opodatkować nieodpłatne świadczenie usług udostępnienia samochodu (de facto jego wynajmu). Taką usługę można udokumentować w dowolny sposób, np. poprzez dowód wewnętrzny, notę, a nawet ująć w ewidencji VAT bez wystawiania dokumentów. Podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia usługi – w tej sytuacji ubezpieczenie.

Z pytania nie wynika na jaki okres zawarto umowę. Jeżeli usługa ta świadczona jest  przez okres dłuższy niż rok i nie ustalono terminów płatności lub rozliczeń, to wtedy uznaje się za wykonaną z  upływem każdego roku podatko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź