Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85) , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

29 maja 2012

Obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia faktury przed dostawą towaru

174

2-go marca otrzymałem fakturę z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Faktura została wystawiona 31 stycznia 2012 roku, natomiast towar został sprzedany 1-go lutego 2012. W rozliczeniu za który miesiąc powinienem wykazać to nabycie?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, tj. 31 stycznia 2012 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) , w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jeżeli jednak podatnik podatku od wartości dodanej wystawi fakturę przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem transakcji WNT, wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia tej faktury (art.20 ust.6 UPTiU).

Z treści pytania nie wynika, kiedy dokładnie miała miejsce dostawa towaru, ale przyjmuję, że nastąpiła ona w dniu 1 lutego 2012, natomiast faktura za towar będący przedmiotem WNT została wystawiona przed dokonaniem dostawy, tj. w dniu 31 stycznia 2012. W tej sytuacji stosownie do przywołanych wcześniej regulacji ustawowych, obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury, tj. 31 stycznia 2012 roku.

Takie stanowisko zostało również zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 listopada 2008 roku, sygn. IBPP2/443-863/08/BW. Ponieważ fakturę otrzymali Państwo w marcu, po terminie złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń 2012 roku, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji za ten miesiąc. Należy również skorygować deklarację INTRASTAT oraz informację podsumowującą o dokonanych transakcjach wewnątrzunijnych VAT_UE za miesiąc styczeń 2012 (w sytuacji składania deklaracji kwartalnych taka konieczność nie wystąpi).

Należy przy tym pamiętać, że podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić (art. 31 ust.1 UPTiU).

Podstawa opodatkow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę