Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

2 lipca 2012

Odliczenie podatku VAT na podstawie kserokopii faktury

331

W sytuacji, gdy nabywca nie może otrzymać oryginału faktury, jej kopia (kserokopia) wraz z załącznikiem, stanowiącym integralną część faktury, może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego o ile faktura taka zawierać będzie wszelkie niezbędne dane wymagane przepisami.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w łodz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź