Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

29 maja 2012

Odliczenie VAT z faktury wystawionej za prywatny telefon

190

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Posiadam prywatne telefony, stacjonarny i komórkowy, które niekiedy wykorzystuję do rozmów służbowych, kiedy nie mogę skorzystać ze służbowego telefonu komórkowego (np. jest wyładowany). Każda rozmowa służbowa z prywatnego telefonu jest szczegółowo opisana na bilingu i z opisu wynika, że rozmowa jest związana z prowadzoną działalnością. Czy mogę odliczyć VAT z faktur wystawionych za prywatne telefony?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej przez Pana sytuacji można odliczyć podatek VAT w zakresie, w jakim telefony zostały wykorzystane do wykonywania przez Pana działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź