Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

29 maja 2012

Odliczenie VAT z faktury wystawionej za prywatny telefon

176

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Posiadam prywatne telefony, stacjonarny i komórkowy, które niekiedy wykorzystuję do rozmów służbowych, kiedy nie mogę skorzystać ze służbowego telefonu komórkowego (np. jest wyładowany). Każda rozmowa służbowa z prywatnego telefonu jest szczegółowo opisana na bilingu i z opisu wynika, że rozmowa jest związana z prowadzoną działalnością. Czy mogę odliczyć VAT z faktur wystawionych za prywatne telefony?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej przez Pana sytuacji można odliczyć podatek VAT w zakresie, w jakim telefony zostały wykorzystane do wykonywania przez Pana działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczania podatku naliczonego zapewnia podatnikowi, że podatek VAT przez niego płacony przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego obciążenia finansowego.

Przywołane regulacje wskazują, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących opłaty za telefony prywatne, a wysokość odliczenia podatku naliczonego uzależniona jest od wykorzystania telefonów prywatnych do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że jest Pan zobowiązany do rzetelnego podziału kosztów dotyczących używania telefonu prywatnego dla potrzeb prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Przykład 1

Z faktury VAT otrzymanej za usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy) wynika, że:

• 100 zł brutto wynosi koszt abonamentu, w którym podatnik ma do wykorzystania 250 minut,

• dodatkowo 50 zł brutto wyniosły koszty rozmów poza ab...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę