Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

31 lipca 2012

Odliczenie VAT z faktury za usługi taksówkarza opodatkowanego ryczałtem

141

Nasza Spółka organizuje cykl szkoleń dla kontrahentów. Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie naszych kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów z produktami Spółki (maszyny i urządzenia) – pokazanie sposobu ich produkcji, działania, obsługi. Goście przyjechali do naszej firmy taksówkami. Czy mamy prawo do odliczenia całości podatku, jaki został wykazany w fakturze, którą otrzymaliśmy od taksówkarza rozliczającego się ryczałtem wg stawki 4%?

ODPOWIEDŹ

Tak, nabycie przez Państwa usługi przewozu taksówką daje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w opisanej fakturze, oczywiście z zastrzeżeniem, że zakup ten służy działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podstawowym warunkiem korzystania przez podatników z prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług jest ich związek z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem, o czym stanowi wyżej cyt. art. 86 ust. 1. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Związek ten może mieć charakter bezpośredni tj. nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy oraz może mieć też charakter pośredni tj. zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. A zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas przysługuje prawo do odliczenia całości podatku. W tym przypadku bowiem podatnicy nie występują w charakterze konsumentów zakupionych dóbr (gdyż podatek VAT obciąża właśnie konsumentów).

W opisanym przez Państwa przypadku nie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę