Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak ustalić podstawę opodatkowania przy uproszczonym imporcie towarów? 
 

Odpowiedź
Przy uproszczonym imporcie towarów podstawę opodatkowania określa się na zasadach ogólnych - stanowi ją wartość celna powiększona o należne cło. W przypadku gdy przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. 
Podstawa opodatkowania obejmuje także koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeśli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

Uzasadnienie
Objęcie towarów fakultatywną procedurą uproszczoną rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów określają przepisy art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z metodą uproszczoną podatek należny i naliczony rozlicza się w tej samej deklaracji VAT, zastosowanie tej procedury jest możliwe 
w przypadku spełnienia określonych warunków (m.in. brak zaległości podatkowych i ZUS, potwierdzenie rejestracji jako podatnik VAT czynny na 6 miesięcy przed dokonaniem czynności). Procedura uproszczona umożliwia rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. 
W takich przypadkach podstawa opodatkowania jest ustalana na zasadach ogólnych z art. 30b ustawy o VAT, to jest podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeśli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Podstawa opodatkowania obejmuje także koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.
Zasady ustalania wartości celnej określają przepisy art. 69-76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny; dalej: rozporządzenie. Zgodnie z powołanymi przepisami, zasadniczą podstawą wartości celnej towarów jest wartość transakcyjna, to jest cena f...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.