Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

7 września 2012

Prawo do anulowania faktury wewnętrznej

200

Anulowanie niesłusznie wystawionej faktury wewnętrznej możliwe jest jedynie pod warunkiem, iż nie doszło do faktycznego wykonania usług czy dostawy towarów oraz w sytuacji, gdy przedmiotowa faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego, czyli nie uwzględniono jej w ewidencjach podatkowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-484/12-2/AW z 23 sierpnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka – eksporter towarów, która przyznaje swoim odbiorcom między innymi bonusy warunkowe za osiągnięcie określonego poziomu zakupów. W związku z przyznaniem premii Spółka rozpoznawała import usług i wystawiała faktury wewnętrzne, które ujmowała w rejestrach oraz deklaracjach VAT-7. W lutym bieżącego roku Spółka złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego i otrzymała interpretację, zgodnie z którą w przypadku udzielenia bonusu warunkowego nie ma miejsca import usług i nie powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem czy, w przypadku, gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu warunkowego, może anulować faktury wewnętrzne poprzez przekreślenie wystawionych faktur z dodaniem opisu, że import usług nie miał miejsca i czy może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w swoich ewidencjach prowadzonych dla celów VAT oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 składanych za miesiące, w których wykazany został podatek należny oraz podatek naliczony z tytułu importu usług i wartości bonusu warunkowego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zwrócił uwagę na fakt, że żaden z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie zawiera regulacji odnoszących się do możliwości anulowania wystawionej przez podatnika faktury VAT. Niemniej jednak w praktyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę