Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

2 lipca 2012

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez zagranicznego kontrahenta

156

Zagraniczny podmiot, zarejestrowany dla potrzeb VAT na terytorium Polski i dysponujący infrastrukturą oraz personelem niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium kraju zasadnie nalicza podatek na fakturach dokumentujących dostawy towarów na terytorium kraju.

 

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-1314/11-4/MK z 12 stycznia 2012 roku.

Stan faktyczny

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która nabywa towary od podatnika litewskiego (dalej zwanego Kontrahentem), który nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, natomiast prowadzi na terytorium kraju działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów dla Spółki oraz posiada ważny numer identyfikacji podatkowej dla potrzeb VAT w Polsce. Kontrahent dysponuje na terytorium kraju pomieszczeniami biurowymi oraz deleguje z Litwy personel do wykonania czynności związanych z prowadzoną działalnością. Pracownicy wystawiają dokumenty handlowe związane z działalnością Kontrahenta w Polsce. Miejsce wystawienia dokumentów jest miejscem dostawy towarów. Działalność podmiotu litewskiego na terytorium kraju ma charakter ciągły.

Kontrahent dokonuje dostawy towarów do Spółki. W dostawie uczestniczą trzy podmioty: dostawca litewski (dalej: Dostawca) dokonuje dostawy do Kontrahenta, ten zaś do Spółki, przy czym towary są bezpośrednio transportowane od Dostawcy do Spółki. Organizatorem transportu jest Dostawca. Kontrahent wystawia fakturę VAT z polskim podatkiem VAT. Nabywane towary Spółka wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych.

W złożonym zapytaniu Spółka wyraziła opinię, że Kontrahent litewski posiada stałe miejsce prowadzenie działalności w Polsce, gdyż

• dysponuje infrastrukturą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium kraju w postaci pomieszczeń biurowych i ich wyposażenia,

• cyklicznie deleguje personel, który wystawia dokumenty handlowe (faktury) na terytorium Polski,

• na terytorium Polski spotyka się z kontrahentami i podejmuje decyzje związane ze sprzedażą na terytorium kraju.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem o prawo do odl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę