Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

2 lipca 2012

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez zagranicznego kontrahenta

200

Zagraniczny podmiot, zarejestrowany dla potrzeb VAT na terytorium Polski i dysponujący infrastrukturą oraz personelem niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium kraju zasadnie nalicza podatek na fakturach dokumentujących dostawy towarów na terytorium kraju.

 

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-1314/11-4/MK z 12 stycznia 2012 roku.

Stan faktyczny

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która nabywa towary od podatnika litewskiego (dalej zwanego Kontrahentem), który nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, natomiast prowadzi na terytorium kraju...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź