Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

28 lutego 2012

Przeliczanie kwot z faktur zaliczkowych i końcowych dla potrzeb VAT

251

Wystawiamy faktury dla naszych krajowych kontrahentów za dostarczane im towary w walutach obcych (najczęściej w euro). Niejednokrotnie zdarza się, że kontrahenci wpłacają nam zaliczkę w walucie obcej na poczet przyszłej dostawy towaru. Otrzymaną zaliczkę dokumentujemy fakturą. Dostawę towarów dokumentujemy fakturą końcową, uwzględniającą kwotę uiszczonej wcześniej zaliczki. Jak prawidłowo powinniśmy rozliczyć taką transakcję? Według jakiego kursu powinniśmy przeliczać na złote fakturę zaliczkową, a następnie fakturę końcową dla celów VAT?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W opisanej w pytaniu sytuacji, dla celów przeli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź