Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

22 listopada 2018

Stawka VAT dla usług transportu międzynarodowego

168

Świadczenie usług transportu międzynarodowego, z Polski do Federacji Rosyjskiej, w ramach pośrednictwa spedytorskiego daje prawo prawo do zastosowania stawki 0%, pod warunkiem posiadania stosowanych dokumentów.

Otrzymanie od przewoźnika faktury z błędną stawką podatku VAT daje prawo do odliczenia tego podatku z faktury.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2018 roku nr 0114-KDIP1-2.4012.530.2018.2.KT

Sytuacja Podatnika

Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz polskich podatników usługi transportu towarów na trasie przebiegającej z terytorium Polski na terytorium Federacji Rosyjskiej. Na dowód wykonania tych usług Spółka posiada list przewozowy lub inny dokument potwierdzający, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

Spółka nabywa także powyższe usługi od przewoźników (podwykonawców). W ramach tych usług trasa transportu przebiega również z terytorium Polski do Rosji, a przewoźnik posiada list przewozowy lub inny dokument potwierdzający, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Spółka nie jest eksporterem, importerem ani odbiorcą towarów.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% przewidzianej dla usług transportu międzynarodowego towarów, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, jeśli usługa nie jest świadczona bezpośrednio na rzecz eksportera, importera lub odbiorcy towaru.

Wątpliwości Spółki budzi także prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury wystawionej przez przewoźnika – podwykonawcę Spółki, w sytuacji, gdy podmiot ten z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług transportu międzynarodowego towarów wystawi fakturę ze stawką VAT 23%.

Stanowisko Dyrektora

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w powyższym przepisie, rozumie się - w myśl art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy - przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

  2. -d. (...)

Ponadto za usługi transportu międzynarodowego uznaje się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, o ile są związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2 (art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy).

Należy stwierdzić, że wykonywane przez Spółkę usługi, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju i mają do nich zastosowanie przepis...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę