Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług fryzjerskich od 1 marca 2012 roku jestem zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W chwili obecnej posiadam dwa salony fryzjerskie, 1 kwietnia i 1 sierpnia bieżącego roku zostaną otwarte kolejne dwa. Czy wszystkie kasy muszę ufiskalnić i zainstalować 1 marca? Jakie warunki muszę spełnić, aby zachować prawo do odliczenia ulg od wszystkich czterech kas rejestrujących?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących terminy rozpoczęcia ewidencjonowania nie oznaczają, iż w tym dniu Podatnik musi od razu zainstalować wszystkie kasy rejestrujące, które zamierza użytkować. Instalowanie kas może odbywać się sukcesywnie, jednak obowiązuje w tym zakresie ogólna zasada wyrażona w §6 tego rozporządzenia. Podatnicy zobowiązani są rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczb kas, która została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca, Podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca z dokonanego przez Podatnika zgłoszenia.

Rozpoczęcie ewidencjonowania, na zasadach określonych powyżej, przedłuża odpowiednio okres zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Zakładając, że zgłosi Pani wszystkie cztery kasy w zgłoszeniu składanym w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania tj. przed dniem 1 marca 2012 roku, to harmonogram instalacji kas będzie się przedstawiał następująco: od 1 marca 2012 roku powinno być rozpoczęte ewidencjonowanie przy zastosowaniu jednej kasy (sposób ustalenia liczby...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę