Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

28 stycznia 2012

Wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zgodny z prawem wspólnotowym - wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

185

26 stycznia 2012 roku zapadł długo oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności wynikającego z polskiej ustawy o podatku od towarów i usług obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej z art.90 ust.1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE.

W wyroku w sprawie C-588/10 Minister Finansów przeciwko Kraft Foods Polska S.A. TSUE orzekł, że ani art.90 ust.1 Dyrektywy ani zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się wymogowi posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania.

"Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę