Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz stały odbiorca zmienił nazwę, NIP, adres, a mimo tego odebrał w październiku od nas fakturę z błędnymi danymi (noty korygującej nie mogą nam wystawić ...). Chcemy wystawić im fakturę korygującą, ale oni mogą ją potwierdzić tylko z pieczątka nowej firmy. Czy to będzie prawidłowe, czy poprosić o oryginał faktury i anulować a z datą listopadową wystawić z poprawnymi danymi?

Odpowiedź na postawione pytanie jest tylko pozornie oczywista. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy podatku VAT mają możliwość wystawiana faktur korygujących lub not korygujących. I tak, noty korygujące wystawiać można jedynie w przypadku określonych błędów które pojawiają się na fakturze. Kwestię tę normuje par. 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług, zgodnie z którym: „nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zwierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w par. 5 ust. 1 pkt. 6-12 (rozporządzenia – przyp. autor), może wystawić fakturę nazwaną nota korygującą”. Do pomyłek, których nie można korygować notą korygującą należą zgodnie z rozporządzeniem:

• miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonywanych usług;

• cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);

• wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

• stawki podatku;

• suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

• kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

•...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę