Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz stały odbiorca zmienił nazwę, NIP, adres, a mimo tego odebrał w październiku od nas fakturę z błędnymi danymi (noty korygującej nie mogą nam wystawić ...). Chcemy wystawić im fakturę korygującą, ale oni mogą ją potwierdzić tylko z pieczątka nowej firmy. Czy to będzie prawidłowe, czy poprosić o oryginał faktury i anulować a z datą listopadową wystawić z poprawnymi danymi?

Odpowiedź na postawione pytanie jest tylko pozornie oczywista. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy podatku VAT mają możliwość wystawiana faktur korygujących lub not korygujących. I tak, noty korygujące wystawiać można jedynie w przypadku określonych błędów które pojawiają się na fakturze. Kwestię tę normuje par. 15 R...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź