Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Internetowy bilet kolejowy wystawiony na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie stanowi tzw. faktury uproszczonej. Natomiast wystawiony na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą spełnia warunki uznania za fakturę uproszczoną przesłaną w formie elektronicznej z prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2013 roku nr IPPP1/443-350/13-4/AW.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób koleją. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z usług przewozu jest bilet kolejowy. W większości przypadków należność brutto za bilet kolejowy nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 EURO. Bilety są sprzedawane na rzecz zarówno podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka sprzedaje bilety kolejowe m. n. Za pośrednictwem portalu internetowego. W celu zakupienia biletu przez portal internetowy klient Spółki ma możliwość zalogowania się na specjalnej platformie internetowej, co wymaga akceptacji regulaminu portalu przez klienta. Jak wskazuje Spółka elementem formularza rejestracyjnego jest wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Pasażer zobowiązany jest ponadto założyć swoje indywidualne konto na platformie, za pośrednictwem którego będzie dokonywać zakupów. Przy założeniu tego konta konieczne jest podanie przez klienta jego danych. Zaś faktury dokumentujące nabycie danych usług będą dostępne na indywidualnym koncie pasażera. Za pomocą portalu internetowego klient wybiera trasę oraz warunki świadczenia usług, a także wskazuje wymagane dane, które powinny być umieszczone na bilecie. Następnie klient dokonuje zakupu biletu kolejowego oraz dokonuje płatności w formie bezgotówkowej za pośrednictwem karty kredytowej lub rachunku bankowego. Zakupiony bilet jest udostępniony klientowi za pośrednictwem portalu internetowego. Bilet zawiera określony format oraz wszystkie niezbędne dane i jest zapisany i udostępniany w postaci nieedytowalnego pliku PDF. Portal internetowy umożliwia wyszukanie i uwiarygodnienie wszystkich sprzedanych biletów. Dodatkowo jak wskazała Spółka integralną częścią biletu jest dwuwymiarowy kod Aztek zawierający dane o bilecie, które są podpisane kluczem elektronicznym co gwarantuje jego autentyczność.

Spółka zamierza wdrożyć kilka zmian dotyczących wyglądu biletu kolejowego internetowego. Po wprowadzeniu zmian bilet będzie zawierał elementy:

 • nazwę, adres oraz NIP Spółki (jako sprzedawcy),

 • datę sprzedaży kolejowego biletu internetowego (datę zapłaty i wystawienia biletu),

 • kolejny numer kolejowego biletu internetowego,

 • numer faktury,

 • opis rodzaju usługi (kolejowy transport pasażerski),

 • trasę i datę przejazdu na podstawie danego kolejowego biletu internetowego,

 • informację o udzielonych rabatach dotyczących danego kolejowego biletu internetowego (jeśli takie zostaną udzielone),

 • należność brutto z tytułu nabycia danego kolejowego biletu internetowego,

 • należny VAT z tytułu nabycia danego kolejowego biletu internetowego wraz ze wskazaniem stawki VAT,

 • imię i nazwisko (względnie PESEL) pasażera uprawnionego do przejazdu na podstawie danego kolejowego biletu internetowego,

 • NIP nabywcy danego kolejowego bilem internetowego (opcja dla pasażera),

 • inne elementy istotne z perspektywy handlowej i biznesowej. 

Zakładając, że należność brutto za kolejowy bilet kolejowych nie przekracza 450 PLN albo 100 EUR i na bilecie umieszczono NIP nabywcy, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

 • czy kolejowy bilet internetowy, którego wygląd został przedstawiony w stanie faktycznym, spełnia definicję tzw. Faktury uproszczonej, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie faktur,

 • czy w świetle § 4 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych udostępnienie biletu internetowego na indywidualnym koncie pasażera będzie równoznaczne z przesłaniem faktury w formie elektronicznej,

 • czy kwota VAT wskazana na kolejowym bilecie internetowym stanowi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT,

 • czy Spółka nie ma obowiązku wystawiania dodatkowych faktur do kolejowych biletów internetowych na żądanie pasażerów nieprowadzących działalności gospodarczej bądź osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Ad. 1

W rozpatrywanej sprawie należy rozgraniczyć sprzedaż biletów kolejowych za pośrednictwem portalu internetowego na rzecz osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Bowiem powyższy podział wynika z faktu, iż przepis § 5 ust. 4 pkt 6 w zw. z ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.