Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 września 2012

Doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi

196

Doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności dłużnikowi (spółce z o.o.) na adres:

• zgodny z aktualnym odpisem z KRS spełnia wymóg art. 89a ust.2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, dając tym samym prawo do zastosowania ulgi na złe długi,

• członka zarządu (osoby fizycznej) nie spełnia wymogu art. 89a ust.2 pkt 6 ustawy o VAT, a zatem nie daje prawa do zastosowania w/w ulgi.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2012 roku nr IPTPP1/443-879/11-2/RG.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W 2009 roku wykonała usługę na rzecz Spółki z o.o., zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny w momencie świadczenia usługi, jak i obecnie, niebędącej w trakcie postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź