Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , TRANSPORT , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 marca 2012

Koszty transportu a wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

202

Koszty transportu, którymi dostawca towaru obciąża nabywcę, powiększają wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, nawet jeżeli zostaną ujęte w odrębnej pozycji faktury.

 

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2012 roku nr ITTP2/443-1662/11/MD.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwróciła się spółka, która dokonuje sprzedaży towarów dla kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Spółka ponosi koszty usług transportowych świadczonych przez firmy przewozowe i kurierskie, a następnie tymi kosztami obciąża unijnego odbiorcę. Koszty transportu nie są wkalkulowane w cenę jednostkową towaru. Na wystawianych fakturach spółka wykazuje w jednej pozycji wartość towaru, a w odrębnej koszty transportu.

Przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy spółka posiada dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i zostały dostarczone do nabywców na terytorium innych państw, co umożliwia zastosowanie stawki 0%.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, że prawidłowo postępuje wykazując na fakturze wartość usługi transportowej w odrębnej pozycji ze stawką właściwą dla towaru oraz wykazując w poz. 31 deklaracji VAT-7 towar łącznie z transportem, jako całość świadczenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy potwierdził prawidłowość postępowania spółki. Dyrektor Izby Skarbowej przychylił się do stanowiska spółki, że do określenia podstawy opodatkowania w WDT stosuje się art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę