Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

8 października 2020

Obowiązek zwrotu ulgi w świetle obecnie obowiązujących przepisów

60

Od 1 stycznia 2019 roku rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług napraw pojazdów silnikowych ufiskalniając kasę rejestrującą. Złożyłem przed fiskalizacją kasy oświadczenie, że rozpocznę ewidencję ww. usług w tym terminie. Otrzymałem od naczelnika urzędu skarbowego na mocy decyzji zwrot kwoty wydanej na zakup kasy. Jednakże podpisałem umowę z MZK na wykonywanie napraw autobusów tej firmy i nie miałem czasu na wykonywanie napraw dla klientów indywidualnych, dopuszczałem jednak możliwość takich napraw okazjonalnie. Do miesiąca lipca 2020r. nie wykonałem jednak żadnej takiej usługi, ale od tego okresu zakres napraw autobusów znacznie się zmniejszył i zacząłem naprawiać samochody również  klientom indywidualnym. Zakupiłem obowiązkową już na ten czas kasę on-line a starą wyrejestrowałem. W Urzędzie Skarbowym uzyskałem informację, że ulga od starej kasy najprawdopodobniej będzie podlegała zwrotowi ponieważ nie została nabita żadna usługa. Czy tak jest faktycznie?

Odpowiedź
Nie,
w opisanej sytuacji nie powstały okoliczności powodujące zwrot odliczonej przez Czytelnika ulgi za kasę.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, podatnicy użytkujący kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed 1 maja 2019r. i którzy zaprzestali ich używania w związku z wynikającym z art. 145b ust. 1 ustawy o VAT obowiązkiem ich wymiany na kasy on-line w wyznaczonym w tym przepisie terminie nie mieli obowiązku zwrotu odliczonej ulgi, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, w brzmieniu przed wejś...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź