Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 kwietnia 2012

Odliczenie podatku z faktur otrzymanych przed rezygnacją ze zwolnienia w VAT

196

Rolnik 27 stycznia 2012 roku złożył w urzędzie skarbowym zgłoszenie VAT-R, w którym zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Jako datę, od której rezygnuje ze zwolnienia podał 1 lutego 2012 roku i od tego dnia sprzedaje swoje produkty jako podatnik VAT czynny. Czy w deklaracji VAT-7 za luty 2012 rolnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w grudniu 2011 roku oraz w styczniu i lutym 2012 roku? Ponadto rolnik jest w posiadaniu sporej ilości materiałów, które zakupił w celu ich zużycia wiosną 2012 roku. Czy podatek naliczony związany z zakupami tych materiałów powinien ująć w pozycji 51 i 52 deklaracji VAT-7 czy też należy te materiały ująć w spisie na 31 stycznia 2012 roku i wykazać w pozycji 54 deklaracji?

 

ODPOWIEDŹ

W deklaracji VAT-7 za luty 2012 roku w poz. 54, rolnik może ująć podatek naliczony od wydatków poczynionych przed 1 lutego 2012 roku, jeżeli w całości będą służyły sprzedaży opodatkowanej dokonanej po 1 lutego 2012 roku.

UZASADNIENIE

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź