Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 kwietnia 2012

Opodatkowanie transportu towarów przy transakcji eksportu

252

W sytuacji, gdy podatnik dokonuje fakturowania eksportu towarów wraz z kosztami transportu w taki sposób, że wystawia wcześniej oddzielną fakturę dokumentującą dostawę towarów oraz później oddzielną na koszty transportu związane bezpośrednio z tą dostawą, traktuje transakcje jako całość i opodatkowuje stawką VAT 0%.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2012 roku nr ILPP4/443-827/11-4/EWW.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poza sprzedażą krajową, dokonuje również eksportu towarów. Na podstawie uzgodnionych z kontrahentami warunków dostaw, dokonując sprzedaży eksportowej organizuje on transport do magazynu danego odbiorcy (poza terytorium Wspólnoty), a następnie obciąża ich kosztami transportu.

Fakturowanie dostaw towarów eksportowych wraz z kosztami transportu odbywa się w taki sposób, że Spółka wystawia oddzielną fakturę dokumentującą dostawę towarów w ramach eksportu towarów oraz oddzielną fakturę na koszty transportu związane bezpośrednio z tą dostawą, jednakże faktura dokumentująca eksport towarów jest wystawiona wcześniej, aniżeli faktura obciążająca kosztami transportu związanymi bezpośrednio z odstawą eksportową.

Spółka nie prowadzi działalności w zakresie świadczenia usług transportowych. W związku z powyższym Spółka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o potwierdzenie, czy prawidłowo kwalifikuje transakcję dostawy towarów oraz obciążenie kontrahenta kosztami transportu, traktując całość transakcji jako eksport towarów opodatkowany stawką podatku VAT 0% w sytuacji, gdy koszty transportu są wykazywane w odrębnej fakturze, jednakże faktura dokumentująca dostawę eksportową jest wystawiana wcześniej, aniżeli faktura obciążająca kosztami transportu związanymi bezpośrednio z tą dostawą.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W ramach zawieranej umowy jej strony mogą uzgodnić, iż wartości poszczególnych elementów związanych z daną dostawą towarów (dostawa towarów i koszty transportu) wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę