Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Sprzedaż ratalna a prawo do skorzystania z ulgi na złe długi

236

W przypadku ustalenia w umowie, iż płatność ma następować w ratach, o uprawdopodobnieniu nieściągalności części wierzytelności dla potrzeb skorzystania z ulgi na złe długi można mówić dopiero po upływie 180 dni od terminu płatności każdej raty.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 23 listopada 2011 roku o sygnaturze I SA/Ol 537/11.

Sytuacja podatnika

Organ podatkowy zakwestionował złożoną przez podatnika korektę deklaracji VAT-7K, w której podatnik ten pomniejszył podatek należny, pragnąc skorzystać z wynikającej z art.89a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tzw. ulgi na złe długi, czyli korekty podatku należnego z tytułu dostawy towaru na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował dwa elementy złożonego rozliczenia:

• korekta podatku należnego została dokonana w nieprawidłowym okresie, podatnik pomniejszył bowiem należny podatek w rozliczeniu za okres, w którym dokonał dostawy, a nie za okres, w którym uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku;

• prawo do korekty nie przysługiwało w odniesieniu do całej kwoty podatku wynikającej z faktury VAT, ponieważ płatność należności miała się odbyć w ratach. W ocenie organu podatnik, chcąc prawidłowo skorzystać z możliwości skorygowania podatku należnego powinien wziąć pod uwagę terminy zapłaty wynikające z aktu notarialnego oraz wszystkie kwoty otrzymane w ramach zapłaty za przedmiotową nieruchomość, do momentu złożenia korekty deklaracji za właściwy okres rozliczeniowy.

Podatnik nie zgodził się z decyzją organu podatkowego i utrzymującą ją decyzją organu drugiej instancji i wniósł sk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę