Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

31 lipca 2012

Ulga na złe długi – jak potwierdzić status kontrahenta

161

Chcę skorzystać z ulgi na złe długi. Gdzie mogę dostać potwierdzenie o statusie dłużnika jako czynnego podatnika VAT?

ODPOWIEDŹ

Status dłużnika można sprawdzić w urzędzie skarbowy właściwym dla dłużnika.

UZASADNIENIE

Ustawodawca zezwala, aby podatnicy, którym kontrahenci nie płacą za sprzedane towary lub świadczone usługi, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków, mogli skorygować wykazany od takiej sprzedaży podatek należny. W takim przypadku jednak konieczne jest, aby na dzień dokonania korekty obie strony transakcji nadal były czynnymi podatnikami VAT (art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).

W celu skorzystania z „ulgi za złe długi” wierzyciel powinien wystąpić do urzędu skarbowego (właściwego dla dłużnika) o potwierdzenie czy dłużnik posiada status czynnego podatnika VAT. Prawo takie wynika z art. 96 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. Wniosek sporządzamy samodzielnie – pamiętając o dokładnym wskazaniu danych dłużnika. Do wniosku załączamy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie, którego znajduje się urząd skarbowy – w wysokości 21 zł.

Trzeba przy tym pamiętać, że urząd skarbowy określa status prawno-podatkowy danego podatnika na dany dzień....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę