Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , TRANSPORT , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

2 września 2012

Wyrok TSUE w sprawie procedury opodatkowania marży przy dostawie samochodów

183

Podatnik pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży przy dostawie samochodów używanych, nabytych uprzednio ze zwolnieniem z VAT od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od ceny tych pojazdów na wcześniejszym etapie obrotu.

 Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 19 lipca 2012 roku w sprawie C-160/11 Bawaria Motors Sp. z o.o.

Stan faktyczny

Spółka Bawaria Motors prowadzi działalność w postaci salonu samochodowego, w ramach której nabywa, a następnie odsprzedaje samochody osobowe, nowe i używane. W ramach tej działalności Spółka nabywa między innymi używane pojazdy od podmiotów, które przy ich nabyciu odliczyły podatek w ramach limitu określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (60% podatku, nie więcej niż 6.000zł). W takich sytuacjach sprzedawca wystawia Spółce fakturę ze wzmianką „zwolniona” w odniesieniu do stawki podatku VAT, z powołaniem na § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka wystąpiła do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawo do zastosowania przy sprzedaży opisanych powyżej pojazdów używanych procedury opodatkowania marży przewidzianej w art. 120 ustawy o VAT. W wydanej interpretacji Minister Finansów udzielił negatywnej odpowiedzi na zapytanie Spółki, stwierdzając, że § 13 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi rozwinięcia katalogu czynności wskazanych w art. 43 ustawy o podatku VAT, do których odnosi się jej art. 120 ust. 10 ustawy, a zatem w przypadku pojazdów nabytych z zastosowaniem tego zwolnienia nie ma prawa do zastosowania procedury opodatkowania marży. W wyniku sporu sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

TSUE orzekł, że „Artykuł 313 ust. 1 i art. 314 w związku z art. 136 i 315 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podatnikpośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę