Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

31 lipca 2012

Wzór wniosku o potwierdzenie statusu dłużnika jako czynnego podatnika VAT

162

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

WNIOSEK

Na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o potwierdzenie, czy …………………………………………………………………………………. (dane dłużnika wraz z adresem i NIP) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

UZASADNIENIE

N...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę